Privacy Policy

POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI SPLETNE STRANI

Izjava v smislu Uredbe EU št. 2016/679 (“GDPR”)

S predmetnim dokumentom TRIESTE AUTO seznanja obiskovalce svoje spletne strani o svoji politiki glede varovanja osebnih podatkov.

Ogled spletne strani je prost in ne zahteva registracije uporabnika, z izjemo nekaterih področij, kjer uporabniki lahko prostovoljno in izrecno podajo določene podatke, zato da lahko dostopajo do specifičnih individualnih storitev (npr. Zahteva po informacijah, zahteva predračuna ali ponudbe, ipd.). Pri dostopu do omenjenih dodatnih storitev bo uporabnik posebej seznanjen z dodatnimi specifičnimi cilji in načini uporabe podatkov v strani podjetja TRIESTE AUTO.

Omenjena izjava ne velja za druge spletne strani, ki jih je mogoče obiskati preko povezav, ki so prisotne na omenjeni spletni strani, saj podjetje TRIESTE AUTO ne odgovarja za obdelovanje podatkov drugih spletnih strani.

DEFINICIJE 

Osebni podatki (ali Podatki)

Osebni podatki so vsi podatki, ki identificirajo ali omogočajo neposredno ali posredno identifikacijo fizične osebe, tudi v povezavi s kakršnokoli drugo informacijo, vključno z osebno identifikacijsko številko.

Uporabljeni podatki

To so informacije, ki so bile samodejno zbrane preko spretne strani (tudi preko aplikacij tretjih oseb, ki integrirane v predmetno spletno stran), med katere sodijo: IP naslovi, imena domen računalnikov, ki se povezujejo s spletno stranjo, URI (Uniform Resource Identifier) naslovi, ura zahtevka, način posredovanja zahtevka strežniku, velikost datoteke, ki je bila poslana kot odgovor (uspešna dostava, napaka, itd.), država izvora, značilnosti brskalnika in operacijskega sistema, ki ga je uporabil obiskovalec spletne strani, različne časovni podatki obiska spletna strani (npr.: čas ogleda vsake posamezne strani).

Uporabnik

Razen v primeru, da je drugače zavedeno, je posameznik, ki uporablja to spletno stran, tudi zainteresirana stranka.

Zainteresirana stranka

Fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

Upravičenec za obdelavo podatkov (ali Upravičenec)

Fizična ali pravna oseba, ki določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov ter uporabljena orodja, med katere spadajo varnostni ukrepi glede delovanja in uporabljanja omenjene spletne strani. Razen v primerih, kjer je drugače določeno, je upravičenec za obdelavo podatkov lastnik predmetne spletne strani.

Zunanja odgovorna oseba za Obdelavo podatkov (ali Odgovorna oseba)

Fizična in pravna oseba, javna uprava in druge ustanove, ki obdelujejo podatke “za račun” upravičenca.

KDO SMO IN KAKO LAHKO STOPITE V STIK Z NAMI: UPRAVIČEN ZA OBDELAVO PODATKOV 

“Upravičenec” za obdelavo podatkov je: Trieste Auto SRL, s sedežem na naslovu Via Caduti sul Lavoro 1 – 34015 Milje / Muggia (TS) ID za DDV 01165410323 – št. registra REA TS-129542 

Kontaktni podatki: Tel: +39 040 2457945 – Certificirana elektronska pošta – Pec: info@pec.triesteauto.it; e-mail amministrazione@triesteauto.it

OSEBNI PODATKI IN NAMENI OBDELAVE PODATKOV

Podatki o spletnem brskanju   

Informacijski sistemi ter programski postopki, ki se uporabljajo za delovanje predmetne spletne strani, pridobivajo nekatere osebne podatke, za katere je implicitno predvideno posredovanje pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

V omenjeno kategorijo podatkov spadajo IP naslovi ali imena računalniških domen ter terminalov, ki jih uporabljajo uporabniki, URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) naslovi zahtevanih virov, ura zahtevka, način pošiljanja zahtevka strežniku, velikost datoteke v odgovoru, številčna šifra statusa odgovora, ki ga je podal strežnik (uspešno dostavljeno, napaka, itd.) ter drugi parametri, ki se nanašajo na operacijski sistem ter informacijsko okolje uporabnika.

Omenjeni podatki, ki so potrebni za uporabo spletnih storitev, se obdelujejo tudi z namenom:

-Pridobivanja anonimnih statističnih informacij o uporabi storitev (najbolj obiskane strani, število obiskovalcev po urah oziroma delih dneva, geografski izvor, itd.);

-Nadzorovanje pravilnega delovanja ponujenih storitev.

Podatki o spletnem brskanju ostanejo največ sedem dni in se po združevanju nemudoma izbrišejo (razen pri morebitnih potrebah preverjanja s strani pravosodnih organov).

Podatki, ki jih posreduje uporabnik

Neobvezno, eksplicitno ter prostovoljno pošiljanje sporočil na kontaktne naslove, ki so objavljeni na spletni strani, ter izpolnitev in posredovanje spletnih obrazcev za uporabo ponujenih storitev predvideva pridobivanje kontaktnih podatkov pošiljatelja, ki so potrebni za odgovarjanje, ter vsej osebnih podatkov, ki so vključeni v sporočilih. 

Specifična obvestila so objavljena na spletnih straneh, ki so pripravljene za nudenje določenih storitev, kjer se pojavi po potrebi pojavi soglasje za obdelavo podatkov.

Podatki oseb, ki niso dopolnile starosti 16 let

Osebe, mlajše od 16 let, nimajo dovoljenja pošiljanja kakršnih koli osebnih podatkov, niti nimajo dovoljenja za prijavo na spletni strani. V kolikor bi pri preverjanju bilo ugotovljeno, da so bile podane lažne izjave, bodo vsi pridobljeni podatki izbrisani.

SOCIALNA OMREŽJA

Omenjena spletna stran lahko uporablja t.i. vtičnike socialnih omrežij. Vtičniki socialnih omrežij so posebna orodja, ki omogočajo vključevanje funkcij socialnih omrežij neposredno na spletni strani (npr.: Facebook funkcija »všeč mi je”). Vsi vtičniki socialnih omrežij, ki so prisotni na spletni strani, so označenih z logotipom, ki je v lasti platforme socialnega omrežja (npr. Facebook, Google, Twitter, Instagram). 

Ko se obišče zavihek naše spletne strani in se vzpostavi interakcija z vtičniki (npr. s klikom na gumb »Všeč mi je«) oziroma se odločite za komentar, bodo odgovarjajoče informacije posredovane neposredno iz brskalnika na platformo socialnega omrežja, ki jih bo shranila.

Naprošamo vas, da si preberete izjavo o politiki varovanja osebnih podatkov vsakega posamičnega socialnega omrežja, zato da ste seznanjeni z nameni uporabe, vrsto ter načinom zbiranja, obdelovanja, uporabe ter shranjevanja osebnih podatkov s strani socialnih omrežij, kakor tudi z načinom uveljavljanja vaših pravic.

Facebook: Izjava: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Instagram: Izjava https://privacycenter.instagram.com/ 

PIŠKOTKI

Dotična spletna stran lahko uporablja orodje za sledenje preko t.i. piškotkov. Za dodatne informacije ter zavestno izbiranje, se lahko uporabnik seznani s specifičnimi informacijami o Cookie Policy.

NAMEN IN ZAKONSKA OSNOVA ZA ZAKONITOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravičenec obdeluje zgoraj navedene osebne podatke s sledečimi nameni: upravljanje ter vzdrževanje spletne strani; omogočanje dostopov do morebitnih posebnih uporabniških mest; nudenje morebitnih storitev; nudenje pomoči in svetovanja ter procesiranja kontaktnih zahtevkov; izvajanje splošnih administrativno-računovodskih dejavnosti; izpolnjevanje zahtev organov oblasti; preprečevanje goljufij ali škodljivih zlorab spletne strani; izvajanje pravic v pravnih zahtevkih.

Upravičenec lahko obdeluje zgoraj navedene podatke tudi brez specifičnega soglasja, z izjemo tistih, ki so zahtevani za izpolnjevanje specifičnih obrazcev, saj pravna osnova zakonitosti obdelave osebnih podatkov izhaja iz izvajanja ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe (npr. Zahteva po informacijah preko elektronske pošte), kakor tudi za namene zakonitih interesov upravičenca pri promociji in doseganju lastnih zakonitih ciljev. 

Prenos osebnih podatkov za zgoraj navedene namene je neobvezen in prostovoljen; morebitna zavrnitev lahko upravičencu onemogoči nadaljnje izvajanje omenjenih namenov.

NAČINI OBDELAVE PODATKOV

Podatki so vključeni v elektronsko podatkovno bazo in/ali shranjeni v papirnatih arhivih. 

Podatki niso predmet avtomatiziranega procesa odločanja, niti se preko njih ne opravlja kakršnokoli oblikovanje profilov.

PREJEMNIKI PODATKOV UPORABNIKOV

Osebne podatke uporabnikov bodo lahko poznali in jih obdelovali sodelavci ter zaposleni v podjetju TRIESTE AUTO, kot osebe, ki so pooblaščene za njihovo obdelovanje in so bile posebej seznanjene o varovanju in zaščiti osebnih podatkov. 

Podatke se bo lahko posredovalo zunanjim subjektov (npr. Podjetje, ki upravlja spletno stran in platforme, povezanim družbam, zunanjih svetovalcem, podizvajalcem, itd.) za zgoraj opisane namene in v kolikor bi bila njihova vključitev potrebna. Omenjeni subjekti bodo delovali kot samostojni upravičenci in bodo določeni kot zunanje odgovorne osebe za obdelovanje osebnih podatkov, katerih celoten seznam lahko uporabnih zahteva preko elektronskega sporočila na naslov elektronske pošte amministrazione@triesteauto.it oziroma na certificiran PEC elektronski naslov info@pec.triesteauto.it 

Podatki bodo lahko posredovani nadzornim organom ter pravosodnim oblastem, kakor tudi drugim subjektom, za katere je zakonsko določeno, da jim komunikacija mora biti posredovana.

Upravljanje in shranjevanje osebnih podatkov se bo opravljalo v EU, na strežnikih upravičenca na območju Italije in/ali tretjih subjektov znotraj območja EU, ki so bile imenovane kot odgovorne za obdelavo osebnih podatkov.

OBDOBJE HRANJENJA PODATKOV

Upravičenec bo hranil podatke za čas, ki je potreben pri doseganju opredeljenih namenov in za primer odgovarjanja na morebitne zahtevke za dostop ali priklic osebnih podatkov. Po preteku roka 24 mesecev od pridobitve podatkov (7 dni za podatke o spletnem brskanju), bodo podatki izbrisani, če ne bodo obstajali dodatni razlogi za kontaktiranje oziroma zahteve za shranjevanje (10 let pri pogodbenih namenih). 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Med pravice, ki so vam priznane, spadajo:

  • Zahteva po dostopu do osebnih podatkov in informacij; popravek netočnih ali dopolnitev nepopolnih podatkov; izbris osebnih podatkov (ob izpolnitvi enega izmed pogojev, ki so navedeni v prvem odstavku 17. člena GDPR, in ob spoštovanju izjem, ki jih predvideva tretji odstavek istega člena); omejitev obdelave osebnih podatkov (v primeru ene izmed domnev iz prvega odstavka 18. člena GDPR);
  • Možnost zahteve in pridobitve – v primeru da je pravna osnova za obdelavo podatkov pogodba ali soglasje, in sta slednja opravljena preko avtomatiziranih orodij – osebnih podatkov strukturirani obliki, ki je berljiva preko avtomatizirane naprave, tudi z namenom posredovanja omenjenih podatkov drugemu upravičencu za obdelavo (t.i. pravica do prenosljivosti osebnih podatkov);
  • Možnost ugovora na obdelavo osebnih podatkov ugovorom na oblikovanje profilov, če bi se pojavile posebne okoliščine, ki se nanašajo na slednje;
  • Preklic soglasja v kateremkoli trenutku, pri čemer je to omejeno na domneve, da je obdelava podatkov predmet soglasja za enega ali več specifičnih namenov in da zadeva splošne osebne podatke (kot so na primer datum in kraj rojstva ali prebivališče), oziroma posebne podatkovne kategorije (na primer podatke, ki razkrivajo zdravstveno stanje ali spolno življenje) Obdelava, ki temelji na soglasju in je bila opravljena pred preklicem slednjega ohranja lastno.

Glede zgoraj navedenih namenov, lahko zainteresirana stran kadarkoli poda zahtevo o prenehanju obdelovanja podatkov in pošiljanju elektronski sporočil s strani upravičenca, in sicer preko zahtevka, ki ga je potrebno posredovati na zgoraj navedene elektronske naslove.

PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE

V kolikor bi zainteresirana stranka menila, da je prišlo do kršitve pri obdelavi osebnih podatkov, lahko vloži pritožbo pri Nadzornemu organu kraja, kjer običajno biva, dela oziroma kjer je prišlo do domnevne kršitve. V Italiji se pritožbe naslavljajo na Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.

SPREMEMBE PREDMETNE POLITKE VAROVANJA ZASEBNOSTI

Upravičenec si pridržuje pravico do sprememb predmetne politike varovanja osebnih podatkov v katerem koli trenutku, pri čemer mora to sporočiti uporabnikom predmetne spletne strani ter, v kolikor je tehnično in zakonsko izvedljivo, posredovati sporočilo uporabnikom preko kontaktnih podatkov slednjih, ki jih ima upravičenec na voljo.
V kolikor se spremembe nanašajo na obdelavo podatkov, kjer predstavlja soglasje zakonsko osnovo, mora upravičenec ponovno pridobiti soglasje uporabnika, če bi  bilo to potrebno.

*